Home Tags หอคอยซึเทนคาคุ

Tag: หอคอยซึเทนคาคุ

Pat in Japan : Day 3 เที่ยวปราสาทโอซาก้าด้วยตัวเอง

Pat in Japan : Day 3 เที่ยวปราสาทโอซาก้าด้วยตัวเอง

หลังจากให้คนอื่นพาเที่ยวมา 2 วัน คราวนี้ได้เวลาลองเที่ยวเองดูบ้าง จุดหมายคือ ปราสาทโอซาก้า ที่คนชอบถ่ายรูปอวด วันนี้ ได้เวลาที่เราจะไปสัมผัสด้วยตาตัวเองแล้ว