It Chapter Two

รีวิว It Chapter Two อิท โผล่จากนรก 2 | เมื่อตัวตลกกลับมา
Movie

รีวิว It Chapter Two อิท โผล่จากนรก 2 | เมื่อตัวตลกกลับมา

อิท โผล่จากนรก ที่กลับมาอีกครั้งกับ 27 ปีให้หลังของปิศาจในชุดตัวตลก It Chapter Two ยาวเกือบ 3 ชั่วโมงหากชวนสะดุ้งผวาได้ตลอด จนแทบไม่รู้สึกถึงความยาวเลย
Back to top button
Close