Home Tags Kitchen Origin

Tag: Kitchen Origin

Pat in Japan : Day 3 เที่ยวปราสาทโอซาก้าด้วยตัวเอง

Pat in Japan : Day 3 เที่ยวปราสาทโอซาก้าด้วยตัวเอง

หลังจากให้คนอื่นพาเที่ยวมา 2 วัน คราวนี้ได้เวลาลองเที่ยวเองดูบ้าง จุดหมายคือ ปราสาทโอซาก้า ที่คนชอบถ่ายรูปอวด วันนี้ ได้เวลาที่เราจะไปสัมผัสด้วยตาตัวเองแล้ว
Pat in Japan : Day 2 มุ่งสู่วัดโทไดจิ จังหวัดนารา

Pat in Japan : Day 2 มุ่งสู่วัดโทไดจิ จังหวัดนารา

วันที่สองในญี่ปุ่น นายแพทขึ้นรถไฟไปเยือนจังหวัด Nara เมืองแห่งกวาง เที่ยวชมวัดโทไดจิที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมวิหารขนาดมหึมา ก่อนกลับมาช้อปที่ Namba