The Fate of the Furious

รีวิว: Fast And Furious 8 เร็ว..แรงทะลุนรก 8 | ซิ่งกระทั่งเรือดำน้ำ

รีวิว: Fast And Furious 8 เร็ว..แรงทะลุนรก 8 | ซิ่งกระทั่งเรือดำน้ำ

เมื่อดอมหัวโจกกลายเป็นศัตรูของแก๊งทั้งแก๊งของตัวเอง Fast and Furious 8 จึงยังคงเป็นแฟรนไชส์ที่ชูจุดขายตัวเองอย่างต่อเนื่อง เร็ว..แรงทะลุนรก ที่โม้มันตามเคย
Back to top button
Close