The Irishman

รีวิว The Irishman คนใหญ่ไอริช | หนังอาชญากรจากสกอร์เซซี่
Movie

รีวิว The Irishman คนใหญ่ไอริช | หนังอาชญากรจากสกอร์เซซี่

ผลงานคุณภาพชิ้นใหม่จาก มาร์ติน สกอร์เซซี The Irishman หนังที่ยาว 3 ชั่วโมงครึ่งที่ว่าด้วยอาชญาการฆ่าคน เรื่องที่สร้างเพื่อฉายออนไลน์ทาง Netflix เท่านั้น
Back to top button
Close