Zombieland

รีวิว Zombieland: Double Tap | ซอมบี้แลนด์ ภาคสอง แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้
Movie

รีวิว Zombieland: Double Tap | ซอมบี้แลนด์ ภาคสอง แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้

Zombieland: Double Tap คือภาคต่อของหนังผจญภัยซอมบี้ฮากลิ้งจากเมื่อสิบปีก่อน สานต่อด้วยนักแสดงชุดเดิมเพิ่มเติมตัวฮาขโมยซีนล้อเลียนจิกกัดเขาไปทั่วแม้แต่ตัวเอง
Back to top button
Close