Allen Coulter

รีวิว: Remember Me | จากนี้… มีเราตลอดไป

รีวิว: Remember Me | จากนี้… มีเราตลอดไป

หยิบหนังดราม่าผสมโรแมนติกมาเล่าให้อ่าน ผมเลือก Remember Me จากนี้... มีเราตลอดไป หนังในปี 2010 ที่นำโดย Robert Pattinson เล่าเรื่องครอบครัวและความรักหนุ่มสาว
Back to top button
Close