Home Tags Christian Rivers

Tag: Christian Rivers

รีวิว Mortal Engines สมรภูมิล่าเมือง | ภาคแรก จักรกลมรณะ

รีวิว Mortal Engines สมรภูมิล่าเมือง | ภาคแรก จักรกลมรณะ

อนาคตหลังสงครามโลก Mortal Engines จักรกลมรณะ ที่มีล้อเคลื่อนที่ไล่ล่าเมืองเล็กกลืนกินทรัพยากร หนังใส่วิชวลมาได้ยิ่งใหญ่อลังการ เดินเรื่องได้โอเคแม้จะไม่ใหม่