Josh Cooley

รีวิว Toy Story 4 | ทอยสตอรี่ 4 เรื่องของเล่นที่ไม่ใช่เล่นๆ
Animation

รีวิว Toy Story 4 | ทอยสตอรี่ 4 เรื่องของเล่นที่ไม่ใช่เล่นๆ

แอนิเมชั่นจากพิกซาร์ เล่าเรื่องของเล่นเป็นภาคที่สี่ ทอยสตอรี่ 4 วู้ดดี้หวังให้ฟอร์คกี้ตระหนักตัวเองเป็นของเล่นของบอนนี้ ไม่ใช่ขยะ เรื่องวุ่นวายจึงบังเกิด
Back to top button
Close