Ryota Nakano

รีวิว Her Love Boils Bathwater 60 วัน เราจะมีกันตลอดไป | อบอุ่นแต่มีน้ำตา
Movie

รีวิว Her Love Boils Bathwater 60 วัน เราจะมีกันตลอดไป | อบอุ่นแต่มีน้ำตา

60 วัน เราจะมีกันตลอดไป ชื่อไทยของหนังดราม่าญี่ปุ่น Her Love Boils Bathwater เมื่อแม่รู้ตัวว่าจะต้องตายใน 60 วัน เธอจึงจัดการทุกอย่างให้เสร็จก่อนจากโลกนี้ไป
Back to top button
Close