Sunao Katabuchi

รีวิว: In This Corner of the World แค่วาดฝันให้โลกสวย
Animation

รีวิว: In This Corner of the World แค่วาดฝันให้โลกสวย

แอนิเมชั่นจากมังงะเรื่องเยี่ยม In This Corner of the World แค่วาดฝัน ให้โลกสวย ที่เล่าเรื่องของหญิงสาวที่รักการวาดภาพแต่ต้องอยู่ช่วงสงครามโลกอันเลวร้าย
Back to top button
Close