Wang Baoqiang

รีวิว Lost In Thailand | แก๊งม่วน ป่วนไทยแลนด์
Movie

รีวิว Lost In Thailand | แก๊งม่วน ป่วนไทยแลนด์

หนังจีนถ่ายทำที่ไทยเกือบทั้งเรื่อง ทำรายได้ถล่มทลายในบ้านเกิด ข้ามทะเลมาฉลองตรุษจีนที่ไทย Lost In Thailand หรือ แก๊งม่วน ป่วนไทยแลนด์ นั่นเอง
Back to top button
Close