William Mapother

รีวิว Another Earth | ณ อีกโลกหนึ่ง มีอะไรอยู่?
Movie

รีวิว Another Earth | ณ อีกโลกหนึ่ง มีอะไรอยู่?

โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ มีอยู่โลกเดียวหรือเปล่า แล้วยังมีอีกโลกที่เหมือนกับโลกของเราหรือเปล่า Another Earth หนังเล็กๆ ที่หยิบเรื่องไซไฟมาผสมกับดราม่า
Back to top button
Close