Eric Winter

รีวิว Comet ตกหลุมรักกลางใจโลก | รัก คือ ภาพฝัน
Movie

รีวิว Comet ตกหลุมรักกลางใจโลก | รัก คือ ภาพฝัน

เมื่อหนังรักโรแมนติกเลือกจะฉีกตัวเองมาเล่าเรื่องแบบใหม่ ความรักของคนคู่หนึ่งใน Comet ตกหลุมรักกลางใจโลก ที่มีทั้งสุขและขมขื่น ภาพฝันที่แสดงความจริงของความรัก
Back to top button
Close