GMM Grammy

คุณอาจไม่รู้ว่าเพลงเหล่านี้ คือ ผลงานการแต่งของ ‘อะตอม ชนกันต์’
Artist & Album

คุณอาจไม่รู้ว่าเพลงเหล่านี้ คือ ผลงานการแต่งของ ‘อะตอม ชนกันต์’

มารวบรวมกันสักหน่อย กับผลงานการแต่งเพลงของชายหนุ่มคนนี้ อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม นอกเหนือจากเพลงของตัวเองแล้ว เขายังแต่งไว้ให้กับใครไว้อีกบ้าง มาดูกัน
Back to top button
Close