Kasumi Arimura

รีวิว When Marnie Was There | อะนิเมะเรื่องสุดท้ายจาก Studio Ghibli
Animation

รีวิว When Marnie Was There | อะนิเมะเรื่องสุดท้ายจาก Studio Ghibli

อะนิเมะเรื่องท้ายสุดก่อนการหยุดพักยาวของ Studio Ghibli เรื่องนี้ When Marnie Was There ฝันของฉันต้องมีเธอ ซาบซึ้งน้ำตาไหล ผลงานของ Hiromasa Yonebayashi
Back to top button
Close