Ponyo

รีวิว Ponyo ธิดาสมุทรผจญภัย | โอเค โปเนียวก็โปเนียว
Animation

รีวิว Ponyo ธิดาสมุทรผจญภัย | โอเค โปเนียวก็โปเนียว

ผลงานลำดับที่แปดของเจ้าพ่ออะนิเมะ Hayao Miyazaki เต็มไปด้วยภาพเคลื่อนไหวที่สดใส เนื้อหาที่จรรโลงใจ และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ Ponyo on the Cliff by the Sea
Ponyo on the Cliff by the Sea – จะ ‘ปอนโย’ หรือ ‘โปเนียว’ ก็น่ารัก!
Animation

Ponyo on the Cliff by the Sea – จะ ‘ปอนโย’ หรือ ‘โปเนียว’ ก็น่ารัก!

นานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นอะนิเมะจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เข้าฉายในประเทศไทย ครั้งนี้ แฟนๆ ที่จะได้ดูจากจอใหญ่ๆ กันเสียที Ponyo on the Cliff by the Sea
Back to top button
Close