I Miss U

รีวิว I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน | ความคิดถึงจะนำเธอมาหา

รีวิว I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน | ความคิดถึงจะนำเธอมาหา

หนังเรื่องนี้มีชื่อที่เป็นไทยปนอังกฤษว่า I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน กำกับโดย มณฑล อารยางกูร เรื่องราวของความรักที่ไม่ได้จบลงเมื่อใครคนหนึ่งตายไป
Back to top button
Close