Neill Blomkamp

รีวิว Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก | แชปปี้ อยู่นี่จ้าแม่จ๋า
Movie

รีวิว Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก | แชปปี้ อยู่นี่จ้าแม่จ๋า

โลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม จำต้องมีหุ่นตำรวจคอยปราบปราม แต่ Chappie คือหุ่นที่พิเศษ เพราะเขาคิดเองได้ แต่กลับอยู่ในสิ่งแวดล้อมเลวๆ เขาจะดิ้นรนอย่างไรเมื่อผู้สร้างก็เดือดร้อนเช่นกัน
รีวิว Elysium เอลลิเซียม | ไซไฟเหลื่อมล้ำจาก ผกก. District 9
Movie

รีวิว Elysium เอลลิเซียม | ไซไฟเหลื่อมล้ำจาก ผกก. District 9

หนังใหญ่เรื่องที่สองจาก Neill Blomkamp ผู้เคยสร้างปรากฏการณ์จาก District 9 หนังสเกลใหญ่ขึ้น Elysium พูดถึงเรื่องชนช้ำและความเหลื่อมล้ำเหมือนเช่นเคย
Back to top button
Close