Ou Hao

รีวิว Wukong หงอคง กำเนิดเทพเจ้าวานร | เจ้าคือฮั้วกั้วะของข้า
Movie

รีวิว Wukong หงอคง กำเนิดเทพเจ้าวานร | เจ้าคือฮั้วกั้วะของข้า

หนังไซอิ๋วภาคใหม่ Wukong เน้นเล่าเรื่องหงอคงเป็นการเฉพาะ นำแสดงโดย เอ็ดดี้ เผิง Eddie Peng ร่วมด้วยดาราสวยหล่ออีกหลายคน กำกับโดย Derek Kwok
Back to top button
Close