The Grudge

รีวิว The Grudge บ้านผีดุ | สานต่อความหลอนจากญี่ปุ่นสู่อเมริกา

รีวิว The Grudge บ้านผีดุ | สานต่อความหลอนจากญี่ปุ่นสู่อเมริกา

อีกครั้งของความหลอนจะบุกสะพรึงถึงอเมริกา The Grudge บ้านผีดุ จากผลงานของผู้กำกับ Nicolas Pesce ที่พาผีขยายการหลอกหลอนไปเล่นมุกตุ้งแช่ในดินแดนลุงแซม
Back to top button
Close