Youtube

การตลาด 2.0 | หนังสือเกี่ยวกับ Social Media ที่อ่านง่ายและอยากแนะนำ

การตลาด 2.0 | หนังสือเกี่ยวกับ Social Media ที่อ่านง่ายและอยากแนะนำ

พ็อคเกตบุ๊ค การตลาด 2.0 แนะนำ Social Media ที่นิยมใช้ ไม่ว่าจะเป็น Twitter, Facebook หรือ Youtube อธิบายที่มีภาพประกอบ มีเคสตัวอย่างให้เห็นภาพการใช้งานจริง
Back to top button
Close