ชัชพล เกียรติขจรธาดา

จาก ‘เรื่องเล่าจากร่างกาย’ ถึง ‘เหตุผลของธรรมชาติ’ | พ็อกเกตบุกล้นสาระที่อ่านเพลิน
Book

จาก ‘เรื่องเล่าจากร่างกาย’ ถึง ‘เหตุผลของธรรมชาติ’ | พ็อกเกตบุกล้นสาระที่อ่านเพลิน

หยิบหนังสือมาเขียนเล่าสู่กันอ่านบ้างก็คงจะดี เรื่องเล่าจากร่างกาย และ เหตุผลของธรรมชาติ บอกเล่าความเป็นมาของสัตว์โลกและมนุษย์ ร่วมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเราอย่างมีเหตุผลประกอบ
Back to top button
Close