Cathy Yan

รีวิว Birds of Prey | ทีมนกผู้ล่า กับ ฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด

รีวิว Birds of Prey | ทีมนกผู้ล่า กับ ฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด

หลังอกหักจากโจ๊กเกอร์ก็ได้เวลายืนหยัดด้วยตัวเองใน Birds of Prey ทีมนกผู้ล่า กับ ฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด เมื่อ Margot Robbie ชวนมาแซบจี๊ดจ๊าดทุกภาคส่วน
Back to top button
Close