Chappie

รีวิว Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก | แชปปี้ อยู่นี่จ้าแม่จ๋า
Movie

รีวิว Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก | แชปปี้ อยู่นี่จ้าแม่จ๋า

โลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม จำต้องมีหุ่นตำรวจคอยปราบปราม แต่ Chappie คือหุ่นที่พิเศษ เพราะเขาคิดเองได้ แต่กลับอยู่ในสิ่งแวดล้อมเลวๆ เขาจะดิ้นรนอย่างไรเมื่อผู้สร้างก็เดือดร้อนเช่นกัน
Back to top button
Close