David Pastor

รีวิว Self/Less สลับร่างล่าปริศนาชีวิตอมตะ | ทางเลือกแห่งชีวิต
Movie

รีวิว Self/Less สลับร่างล่าปริศนาชีวิตอมตะ | ทางเลือกแห่งชีวิต

ผลงานชิ้นใหม่จาก Tarsem Singh ผกก. Mirror Mirror กับหนังไซไฟทริลเลอร์ที่คนรวยสามารถจ่ายเงินเพื่อย้ายร่างได้ แต่กลับไม่รู้ว่าร่างนั้นมีประวัติมาก่อน
Back to top button
Close