Linda Hamilton

รีวิว Terminator: Dark Fate | ฅนเหล็ก วิกฤตชะตาโลก
Movie

รีวิว Terminator: Dark Fate | ฅนเหล็ก วิกฤตชะตาโลก

การกลับมาของคนเหล็ก Terminator: Dark Fate หรือฅนเหล็ก: วิกฤตชะตาโลก ทิ้งภาคอื่นไปใส่ใจเพียงภาค 1-2 และนี่คือภาคสามที่นำอาร์โนลด์และลินดากลับมาเก๋าเกมอีกครั้ง
Back to top button
Close