Maggie Q

รีวิว Allegiant อัลลีเจนท์ ปฎิวัติสองโลก | ออกไปดูนอกกำแพง

รีวิว Allegiant อัลลีเจนท์ ปฎิวัติสองโลก | ออกไปดูนอกกำแพง

ภาคที่สามของ The Divergent ซีรีส์ เมื่อเหล่าทีมอัลลีเจนท์มุ่งหน้าออกไปนอกกำแพง Allegiant ปฎิวัติสองโลก พบกับเรื่องราวที่แอบแฝงเอาไว้เบื้องหลังฉากที่สวยงาม
Back to top button
Close