Home Tags ปัญ BNK48

Tag: ปัญ BNK48

BNK48 Movies

BNK48 Movies: รวมทุกผลงานภาพยนตร์ของสาวๆ วงไอดอล BNK48

เมื่อทาง BNK48 Office คิดบุกสร้างฐานในคนกลุ่มใหม่ๆ ด้วยคอนเทนต์ด้านอื่นที่นอกเหนือไปจากเพลง ลองรวบรวมกันดูว่ามีหนังเรื่องใดบ้างที่มีสมาชิก BNK48 ร่วมแสดง
ปัญ BNK48

บทความนี้ว่าด้วย ปัญ BNK48 ก็แล้วกันนะ

เป็นความอยากเขียนถึงล้วนๆ เน้นพิเศษว่าขอเขียนถึง น้องปัญ หรือ ปัญสิกรณ์ BNK48 หรือ ปัญคนแมน หรือ น้องฉลามของใครหลายๆ คน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ฝากแจ้งด้วยนะ