Home Tags Bukit Bendera

Tag: Bukit Bendera

ชมวิวเมืองมุมสูงบน Penang Hill

เที่ยวปีนัง Day 1 | ชมวิวเมืองมุมสูงบน Penang Hill

ทริปเล็กๆ ของคนชิลๆ ไปเยี่ยมเมืองมรดกโลก ปีนัง ขึ้นเครื่องบินไปลง เช็คอินเข้าที่พัก แล้วจึงขึ้นรถบัสเพื่อไปขึ้น Penang Hill ชมวิวมุมสูงที่สุดสวยเมืองปีนัง