Lin Shaye

รีวิว The Grudge บ้านผีดุ | สานต่อความหลอนจากญี่ปุ่นสู่อเมริกา

รีวิว The Grudge บ้านผีดุ | สานต่อความหลอนจากญี่ปุ่นสู่อเมริกา

อีกครั้งของความหลอนจะบุกสะพรึงถึงอเมริกา The Grudge บ้านผีดุ จากผลงานของผู้กำกับ Nicolas Pesce ที่พาผีขยายการหลอกหลอนไปเล่นมุกตุ้งแช่ในดินแดนลุงแซม
รีวิว Insidious: Chapter 3 วิญญาณตามติด 3 | พลังแรงแต่หลอนดร็อป

รีวิว Insidious: Chapter 3 วิญญาณตามติด 3 | พลังแรงแต่หลอนดร็อป

Insidious: Chapter 3 หรือวิญญาณตามติด 3 ภาคต่อของผลงานสยองขวัญที่ทุกคนจดจำ เล่าเรื่องย้อนกลับไปก่อนภาคแรก ช็อตตุ้งแช่ทำได้ดี แต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไปนิด
Back to top button
Close